Frågor & svar

Här har vi samlat några vanliga frågor & svar för dig som är intresserad av Flower Hub.

Allmänt

Vilka växelriktare och batterier är kompatibla med Flower Hub?

Idag är Flower Hub kompatibelt med växelriktare och batterier från Huawei, SAJ och Sungrow. Stöd för andra fabrikat kommer att läggas till löpande och informationen uppdateras då på den här hemsidan. Du kan se en lista med vilka fabrikat Flower Hub är kompatibelt med och vad ersättningen är för respektive fabrikat här.

Varför behöver jag byta elavtal?

För att kunna styra batteriet behöver Flower ett avtal med den balansansvariga för anläggningen (BRP). Eftersom balansansvaret för anläggningen är tätt kopplat till elavtalet går det idag inte att ha Flower Hub-tjänsten utan elavtalet, men när lagstiftningen kring detta ändras i Sverige kommer du kunna välja ett annat elavtal. Du kan läsa mer om vårt flexibla elavtal här.

Är det möjligt att ansluta fler än ett batterilagringssystem till Flower Hub?

I dagsläget är det endast möjligt att ansluta ett batterilagringssystem per Flower Hub, men det kommer att vara möjligt att ansluta fler i framtiden.

Vad är det för bindningstid på Flower Hub?

Flower Hub har ingen bindningstid.

Går det att ansluta ett batteri till Flower Hub utan solceller?

Tekniskt sett så är detta inga problem, men du behöver ha en godkänd produktionsanläggning för att byta till vårt elavtal och för att Flower ska kunna styra ditt batteri.

Kan jag fortfarande styra mitt batteri själv?

Nej, för att vi ska kunna kunna optimera ditt batteri behöver vi i förväg veta vad för kapacitet och effekt som kommer att finnas tillgänglig. Därför behöver vi ha full kontroll över batteriet. Vi åtar oss att använda det på ett sätt som är optimalt för nätet och din plånbok.

Intäkter

Vad blir intäkterna från mitt batteri med Flower Hub?

Intäkterna beror på vad ditt system har för effektkapacitet mot elnätet. Vad du har för växelriktare påverkar vilka tjänster som ditt batteri kan göra, beroende på hur snabbt systemet är. Läs mer om ersättning med Flower Hub här.

Behöver jag betala skatt på intäkterna från mitt batteri?

Du behöver endast betala skatt om intäkterna från ditt batteri överstiger 40 000 kr per år. I vilket fall hjälper vi dig gärna om du har frågor kring exempelvis din deklaration.

När och var får jag intäkterna från Flower Hub?

Intäkterna från Flower Hub får du ta del av varje månad. Du får en faktura för ditt elavtal, där både elproduktion, elkonsumtion och Flower Hub-ersättning finns med. Om du har tjänat mer pengar en månad än du förbrukat i el, så kan vi göra en utbetalning till dig.

Optimering

Vilka tjänster gör ni med batteriet?

Flowers styrning av batteriet tar hänsyn till flera olika nyttor för elsystemet och för din plånbok. Detta kan vara allt ifrån att öka egenanvändningen av solel till att handla på spotpris samt utföra stödtjänster mot nätet.

Har jag rätt till grönt skatteavdrag om jag använder Flower Hub?

Skatteverket uppdaterade nyligen sina riktlinjer kring det gröna avdraget. Enligt deras senaste ställningstagande behöver batteriet “uteslutande eller så gott som uteslutande” användas till att lagra egenproducerad el. Flower Hubs optimering kombinerar ökad egenanvändning med andra tjänster, men vi kan dock inte lämna några garantier kring hur Skatteverket kommer att göra bedömningar framöver. Svensk Solenergi arbetar aktivt för att få till en ändring av inkomstskattelagen och vi (Flower) arbetar kontinuerligt med att påverka Skatteverkets tolkning genom vårt medlemskap. Förhoppningsvis kommer en uppdatering av lagen på sikt som främjar batteriinvesteringar. Det bör dock poängteras att dagens priser för stödtjänster ändå gör batterier till en lönsam investering över tid, även utan det gröna avdraget!