Elavtal

Flower Hub kommer med ett flexibelt elavtal. Elavtalet baseras på timpris där vi inte tar något påslag eller månadsavgift. Timpris är en avtalsform där du får det pris som el handlas till på den nordiska elbörsen.

Priser som tål att jämföras

Att byta till vårt elavtal ska inte vara ett svårt beslut. Vi erbjuder ett väldigt konkurrenskraftigt elavtal, endast för Flower Hub-kunder. Påslaget är så litet det kan vara, för att täcka upp för våra kostnader för elcertifikat, balanskostnader etc.

0 kr

i månadsavgift

3,99 öre

per kWh påslag på spotpriset

0 mån

bindningstid

Villkor för elavtal

Läs mer

Frågor & Svar

Varför behöver jag byta elhandelsavtal?

För att kunna styra batteriet behöver Flower ett avtal med den balansansvariga för anläggningen (BRP). Eftersom balansansvaret för anläggningen är tätt kopplat till elavtalet går det idag inte att ha Flower Hub-tjänsten utan elavtalet, men när lagstiftningen kring detta ändras i Sverige kommer du kunna välja ett annat elavtal. Du kan läsa mer om vårt flexibla elavtal här.

Hur går det till när jag byter elhandelsavtal?

Som en del av registreringsprocessen till Flower Hub-portalen godkänner du som kund också bytet till Flowers elhandelsavtal, både för din konsumtion och produktion i hushållet. Om du väljer att byta till Flowers elhandelsavtal tidigare än bindningstiden för ditt befintliga elhandelsavtal löper ut kan du få en brytavgift. För mer information gällande eventuell brytavgift rekommenderar vi att ta kontakt med ditt tidigare elhandelsbolag. Detta bör göras innan du godkänner villkoren för Flower Hub och elhandelsavtalsbytet i registreringsprocessen till Flower Hub-portalen, så du vet om du behöver betala för detta eller inte.

Vad händer om jag har ett bundet elhandelsavtal?

Om du har ett bundet elhandelsavtal sedan tidigare som kräver en brytavgift måste du ta ett beslut kring huruvida du vill bryta detta tidigare eller inte. Om du inte vill bryta befintligt elhandelsavtal kan du inte köpa en Flower Hub innan ditt bundna elavtal går ut. Om du är okej med en brytavgift kommer Flower hantera brytningen av ditt elavtal utefter önskat datum. Du erhåller då en faktura med brytavgift från ditt befintliga elhandelsbolag som du måste betala (men vanligtvis betalar den igen sig snabbt utifrån ersättning från Flower Hub).

Se aktuella ersättningsnivåer här.

När börjar Flowers elhandelsavtal gälla?

Elhandelsavtalsbytet för både konsumtion och produktion i ditt hushåll sker efter önskat datum vid registrering i Flower Hub-portalen. Både konsumtions- och produktionsavtalen måste vara bytta och godkända för att du ska få ersättning.

Kundsupport

Kontakta oss via mejl

Har du frågor kring elhandelsavtalet kan du mejla in till vår supportkanal där vi hanterar inkomna ärenden löpande.

elavtal@flower.se

Kontakta oss via telefon

Vi erbjuder även telefonsupport för ditt elavtal och du kan ringa tisdagar 09-11 eller torsdagar 09-11.

010-641 02 32