Elavtal

Flower Hub kommer med ett flexibelt elavtal. Elavtalet baseras på timpris där vi inte tar något påslag eller månadsavgift. Timpris är en avtalsform där du får det pris som el handlas till på den nordiska elbörsen.

Priser som tål att jämföras

Att byta till vårt elavtal ska inte vara ett svårt beslut. Vi erbjuder ett väldigt konkurrenskraftigt elavtal, endast för Flower Hub-kunder. Påslaget är så litet det kan vara, för att täcka upp för våra kostnader för elcertifikat, balanskostnader etc.

0 kr

i månadsavgift

3,99 öre

per kWh påslag på spotpriset

0 mån

bindningstid

Frågor & svar

Varför behöver jag byta elavtal?

Idag begränsas vilka som kan utföra stödtjänster med tillgångar i elsystemet till samma aktör som är balansansvarig för anläggningen. Eftersom balansansvaret för anläggningen är tätt kopplat till elavtalet går det inte att ha Flower Hub-tjänsten utan elavtalet. När lagstiftningen kring detta ändras i Sverige kommer du att kunna ha vilket elavtal du vill.

Kommer det att bli annorlunda framöver?

Under 2024 kommer det införas en ny roll som kallas "balanstjänsteleverantör" (BSP). Då kommer du som konsument kunna välja att köpa elen av en leverantör (elhandelsbolag) och köpa balanstjänster av en annan (balanstjänstleverantör). Fram tills att detta är möjligt antar Flower båda rollerna, sedan kommer du kunna välja.

Villkor för elavtal

Läs mer