Flexibilitet som superkraft.

Vi gör ditt batteri till en superhjälte. Med Flower Hub är ditt batteri med och stöttar elsystemet med flexibilitet, samtidigt som det genererar en extra intäkt för dig som batteriägare.

Stötta elsystemet med flexibilitet

2

Ett system i balans

Varje sekund behöver det vara en balans mellan produktion och konsumtion i elnätet. Med Flower Hub kopplas till batteri upp så att det är med och stöttar elnätet och ser till att det är i balans.

2

Ersättning

Att vara med och stötta elnätet genom stödtjänster genererar en intäkt från Svenska Kraftnät. Som batteriägare får du en fast ersättning per månad för ditt batteri som dras direkt på din elfaktura.

2

Flexibelt elavtal

Vårt flexibla elavtal baseras på timpris där vi inte tar något påslag eller månadsavgift. Timpris är en avtalsform där du får det pris som el handlas till på den nordiska elbörsen. Läs mer.

Få betalt varje månad

upp till 240 kr/kW/mån

Varje månad som ditt batteri är med och stöttar elnätet får du betalt. Hur mycket beror på ditt batteris aktiva effekt. Ersättningen uppdateras kvartalsvis och baseras på ett index av marknaderna för stödtjänster det senaste kvartalet. Ersättningen dras direkt från din elfaktura varje månad.

Ett typiskt hemmabatterisystem med aktiv effekt om 10 kW genererar 28 800 kr på ett år.

Läs mer

Frågor & svar

Vilka växelriktare och batterier är kompatibla med Flower Hub?

Idag är Flower Hub kompatibelt med växelriktare och batterier från Huawei, SAJ och Sungrow. Stöd för andra fabrikat kommer att läggas till löpande och informationen uppdateras då på den här hemsidan. Du kan se en lista med vilka fabrikat Flower Hub är kompatibelt med och vad ersättningen är för respektive fabrikat här.

Är det möjligt att ansluta fler än ett batterilagringssystem till Flower Hub?

I dagsläget är det endast möjligt att ansluta ett batterilagringssystem per Flower Hub, men det kommer att vara möjligt att ansluta fler i framtiden. Aktuella kompatibilitets- och driftfall presenteras och uppdateras här.

Går det att ansluta ett batteri till Flower Hub utan solceller?

Tekniskt sett så är detta inga problem, men du behöver ha en godkänd produktionsanläggning innan du blir en Flower Hub-kund, för att byta till vårt elavtal och för att Flower ska kunna styra ditt batteri.

Vad är det för bindningstid på Flower Hub?

Flower Hub har ingen bindningstid!

Fler frågor & svar

Skaffa Flower Hub

Om du funderar på att skaffa ett energilager blir affären mycket smartare med flexibilitetstjänster. Kontakta någon av våra samarbetspartners för att komplettera ditt batteri med en Flower Hub.

Kom igång

Våra Partners