Få betalt varje månad

Att vara med och stötta elnätet genom stödtjänster genererar en intäkt från Svenska Kraftnät. Som batteriägare får du en fast ersättning per månad för ditt batteri varje månad som det är aktivt med stödtjänster. Ersättningen dras direkt på din elfaktura.

Ersättning

Upp till

240 kr

per kW och månad

Ett hemmabatterisystem med aktiv effekt om 10 kW kan med andra ord generera upp till 28 800 kr under ett år, med dagens ersättningsnivå.

Aktuella ersättningsnivåer

Nedan finns aktuell prislista för Q2 (april–juni) 2024.

VäxelriktareErsättning Q2
Huawei240 kr/kW/mån *
SAJ240 kr/kW/mån
Sungrow240 kr/kW/mån
* Under förutsättning att Huawei's senaste uppdatering till sina växelriktare finns tillgänglig och är installerad på systemet. Annars ligger ersättningen något lägre då systemet inte är tillräckligt snabbt för alla relevanta marknader.

Prislista för Q3 läggs upp på denna sida senast 1 juni 2024.

Ersättningen ovan gäller för system som uppfyller de tekniska kraven för att vara kompatibla med Flower Hub. Läs mer om de tekniska kraven här.

Så sätts ersättningsnivån

Ersättningen är en fix nivå varje månad, som uppdateras kvartalsvis och baseras på ett index av marknaderna för stödtjänster det senaste kvartalet. Marknaderna för stödtjänster ändras över tid, och ersättningsnivån kan gå både upp och ned. Om ersättningen för stödtjänster går ned kommer vi att utföra andra tjänster med ditt batteri, exempelvis spotpris-arbitrage.

Olika växelriktare ger olika ersättning

De olika stödtjänstmarknaderna har olika krav på svarstider för hur snabbt en aktivering ska ske och kunna rapporteras. Dessa krav sätts av Svenska Kraftnät. Flower gör vad vi kan för att få så snabba svarstider som möjligt, men det kan finnas en fördröjning i batterisystemet. Därför kan du få olika ersättningar för olika fabrikat på batterier (se tabellen ovan). Flower är i dialog med tillverkarna för att långsiktigt få fler batterier kompatibla med fler stödtjänster.